วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุก สายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 - หลังโรงเรียนบ้านสันป่าพลวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนภายในสังกัด สพฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2567 จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลยางหล่อและโรงเรียนเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุก สายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 - หลังโรงเรียนบ้านสันป่าพลวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ประตู และชักโครก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 และป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อจักรยานขาไถ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง