เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ฯ


วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการตำรวจ หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมบุคลากรในสังกัด นายกฯ ทต. นายกฯ อบต. ทุกแห่ง และบุคลากรในสังกัด กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย คหบดี กลุ่มสตรี อำเภอศรีบุญเรือง กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ฯเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณโดม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยอำเภอได้จัดตั้ง จอ LED ในบริเวณงานพิธีฯ จำนวน 10 เครื่อง โดยรอบบริเวณโดม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โดยในการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของอำเภอ มีส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนอำเภอศรีบุญเรือง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 คน

2020-03-23
2019-09-04
2019-09-03
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-23
2019-07-09
2019-06-28
2019-06-25
2019-05-21