เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 

 

 

 

  ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นำชุมชน
      

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อนำโดยนายสำราญ เมื...

 
  ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นำชุมชน
  เทศบาลตำบลยางหล่อจัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉล...
  เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉ...
  เทศบาลตำบลยางหล่อได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้...
  เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสต...
  เทศบาลตำบลยางหล่อร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอนเกล็ด จัดประ...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระน...
  เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดพิธีปล่อยแถว ตั้งจุดตรวจ จ...
  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับ น...
 


 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลยางหล่อ

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561