เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 

 

 

 

  ชุด PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ด, โรงพย...
      

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อ โดยท่านสำราญ  เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นางสาวพรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาล มีนโยบายให้จัดซื้อชุด PPE (Personal Protecti...

 
  ชุด PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อมอบให...
  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบ...
  นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำ...
  มอบบ้านกาชาด หลังแรก ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบป...
  ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นำชุมชน
  เทศบาลตำบลยางหล่อจัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉล...
  เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉ...
  เทศบาลตำบลยางหล่อได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้...
  เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสต...
 


 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลยางหล่อ

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561