เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ที่ทำการเทศบาลตำบล


เทศบาลตำบลยางหล่อ

เลขที่ 67 หมู่ 13 บ้านไชยเจริญ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

สำนักปลัดโทร 042-007104, โทรสาร 042-007104

กองคลังโทร 042-007100

E-mail: adminYL@yanglor.go.th