เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนสายบ้านนาหว้า ฝายน้ำล้น-นานายเหมราช หาญเชิงชัย หมู่ที่ 14 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]93
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเกรดปรับแต่งถนนสายป่าช้าบ้านยางหล่อ - สามแยกป่าคา, วังโปร่ง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]66
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนสายสามแยก - ศรีอุดม-สันป่าพลวง-ที่นานายบุญ แสนเห็มทอง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]76
4 ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา [ 28 ม.ค. 2562 ]71
5 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางยู สายบ้านนายทองสุข พิมพ์มาตร หมู่ 14 [ 22 ต.ค. 2561 ]147
6 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายสี่แยกบ้านพ่อเก่ง เทียมดาว - ศาลปู่ตา หมู่ 2 [ 22 ต.ค. 2561 ]119
7 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ เรื่องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]139
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]138
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]120
10 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]133
11 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายแยกถนนลาดยางศรีนคร - สันป่าพลวง [ 6 ก.พ. 2561 ]116
12 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายที่นานางศรีไพร สวรรณทร - นานางบุญโฮม เสนาลา [ 6 ก.พ. 2561 ]123
13 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเมรุป่าช้าบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 [ 6 ก.พ. 2561 ]125
14 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โครงการซ่อมแซมถนน สายแยกศรีอุดม - ที่นานายสมิง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11 [ 5 ก.พ. 2561 ]111
15 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านนายดาวเรือง - นานางบุตรศรี บ้านป่าค่า หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]124
16 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาจัดทำแพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าคา หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]116
17 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายหน้าโรงงานพลาสติก - ที่นานางโสภิดา มีศรีกุล บ้านดอนเกล็ด หมู่ที่ 7 [ 5 ก.พ. 2561 ]131
18 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โครงการซ่อมแซมถนน สายข้างบ้านนายสุพัด - ห้วยยาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2561 ]119
19 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โครงการซ่อมแซมถนน สายแยกศรีอุดม - ที่นานายสมิง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11 [ 5 ก.พ. 2561 ]117
20 การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โครงการซ่อมแซมถนนดิน ซอยข้างบ้านนางจูมทอง - ห้วยน้อย บ้านนาหว้า หมู่ที่ 14 [ 5 ก.พ. 2561 ]113
 
หน้า 1|2|3