เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดพิธีปล่อยแถว ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รถบรรทุกหนัก ที่มีน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดอันเป็นเหตุให้ถนนเสียหาย


วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดพิธีปล่อยแถว ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รถบรรทุกหนัก ที่มีน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดอันเป็นเหตุให้ถนนเสียหาย

2020-03-23
2019-09-04
2019-09-03
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-23
2019-07-09
2019-06-28
2019-06-25
2019-05-21