เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2020-03-23
2019-09-04
2019-09-03
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-23
2019-07-09
2019-06-28
2019-06-25
2019-05-21