เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หนองโสกหิน หมู่ที่ 5 บ้านหล่อพัฒนา


26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อได้เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หนองโสกหิน หมู่ที่ 5 บ้านหล่อพัฒนา โดยมีนายสำราญ เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อเป็นประธานเปิดงาน และนางสาวศิริธร มอญขาม หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางหล่อ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนชาวตำบลยางหล่อเข้าร่วมปลูกป่าด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...

2020-03-23
2019-09-04
2019-09-03
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-23
2019-07-09
2019-06-28
2019-06-25
2019-05-21