เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสิรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น


วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสิรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อ 1 โดยการนำของท่านปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และท่านดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พร้อมคณะ

2020-03-23
2019-09-04
2019-09-03
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-23
2019-07-09
2019-06-28
2019-06-25
2019-05-21