เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบ ผด.2

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางหล่อ แบบ ผด.2    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบ ผด.2
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ