เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อจัดโครงการกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565


วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565 และเป็นวัน อปพร.แห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาชิก อปพร.ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลยางหล่อ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางหล่อ
2024-05-24
2023-11-23
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-25