เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
   
 

 

 

 


 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

 
 
เทศบาลตำบลยางหล่อ 67 หมู่ที่ 13 ตำบลยางหล่อ อำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
โทร 042-007104 / โทรสาร 042-007104
E-mail: adminYL@yanglor.go.th
เพจ Facebook : เทศบาลตำบลยางหล่อ
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign