เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 ขอเรียนเชิญบุคคลภายนอกร่วมประเมินความโปร่งใสในการใ...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2565
พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเ...
 


 
สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางหล่อ ซ้อมแผนระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งฯ
ตลาดวัดบ้านฉัน

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561