เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
การปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565 [ 2 มิ.ย. 2564 ]109
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]251
3 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]229
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ม.ค. 2562 ]231
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ธ.ค. 2561 ]218
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 พ.ย. 2561 ]229
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ก.ย. 2561 ]219
8 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 17 ก.ค. 2561 ]240
9 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทักซ้อน [ 16 พ.ค. 2561 ]252