เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
 
 

เทศบาลตำบลยางหล่อ
เลขที่ 67 หมู่ 13 บ้านไชยเจริญ ตำบลยางหล่อ

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
ติดต่อสำนักปลัด 042-007-104
ติดต่อกองคลัง    042-007-100
ติดต่อกองช่าง     042-007-107
จัดเก็บรายได้      042-007-105
ติดต่อการเงิน     042-007-106
โทรสาร (FAX)    042-007-104

 
 

แผนที่เทศบาลตำบลยางหล่อ

 
 
 
 
                          
         เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
         E-mail
adminYL@yanglor.go.th