เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลยางหล่อ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีพ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 19 เม.ย. 2565 ]72
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2564 ]70
3 นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 24 ต.ค. 2562 ]210
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 24 ต.ค. 2562 ]214
5 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ต.ค. 2562 ]220
6 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลยางหล่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]209
7 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 [ 7 ม.ค. 2557 ]222