เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 
สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางหล่อ ซ้อมแผนระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งฯ
 
ตลาดวัดบ้านฉัน
 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลยางหล่อ
 
การแข่งขันส้มตำลีลา
 
เซิ้งกระติบข้าวต้นคล้า (ฟ้อนรำพื้นบ้านอีสาน)
 
รำบวงสรวงอำเภอศรีบุญเรือง ครบรอบ 54 ปี วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562
 
วีดิทัศน์ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
โครงการเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2561
 
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลยางหล่อ ประจำปี 2561
 
กีฬาเกลียวสัมพันธ์ประชาชนท้องถิ่น อำเภอศรีบุญเรือง ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2561 โดย ทต.ตำบลยางหล่อ
 
เทศบาลตำบลยางหล่อจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561