เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  ว่าง
 
  ผู้อำนวยการก่องช่าง

 
 
 
  ว่าง  
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
   
 
งานสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าสาธารณสุข

งานธุรการนายเพียงสูรย์ ศรีสุนนท์ ว่าง ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายพรศักดิ์ ขมิ้นเขียว นายศศิธร สุระพันธ์ น.ส.วิชชุดา วรเทพนันทกิจ
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยธุรการกองช่าง


 
นายหฤทธิ์ บุญประคม

 
พนักงานจ้างเหมาบริการ