เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบล


เทศบาลตำบลยางหล่อ

เลขที่ 67 หมู่ 13 บ้านไชยเจริญ
ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

                                        สำนักปลัดโทร        042-007-104
                                        กองคลังโทร           042-007-100
                                        กองช่างโทร            042-007-107
                                        จัดเก็บรายได้โทร    042-007-105
                                        การเงินโทร            042-007-106
                                        โทรสาร                 042-007-104

E-mail: adminYL@yanglor.go.th