เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]50
2 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]92
4 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]91
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]230
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านศรีอุดม หมู่ 11 - บ้านสันป่าพลวง หมู่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 8 พ.ค. 2563 ]272
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 - บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 8 พ.ค. 2563 ]238
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งบประมาณ พ.ศ.62 [ 15 เม.ย. 2563 ]225
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งบประมาณ พ.ศ.62 [ 1 ม.ค. 2563 ]228
10 แแบบรายงานผลของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]228
11 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งปม.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]237