เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]26
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]24
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]24
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]27
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]43
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]34
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]25
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]25
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]32
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]27
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]35
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]67
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]62
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]67
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]68
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]70
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]65
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางหล่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]76
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2563 ]63