เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565


วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกอปพร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนยางหล่อ
2023-01-24
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12
2021-10-27
2021-09-17
2021-08-25