เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565


วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกอปพร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนยางหล่อ
2024-06-28
2024-05-24
2023-11-23
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04