เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อร่วมกับชุมชนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (Big Cteanning Day)


วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อร่วมกับชุมชนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (Big Cteanning Day) เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดสว่างศรีสมพร (บ้านโนนม่วงน้อย หมู่ที่8)
2024-05-24
2023-11-23
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-25