เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ, นายชัชชัย บุญประคม ประธานสภา, นายวัชรพงษ์ เประกันยา รองประธานสภา/สมาชิกสภา, นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ, นางสาวศิริธร มอญขาม หัวหน้าสำนักปลัด/ พนักงานเทศบาล/ พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน, ประชาชน, และจิตอาสาในชุมชนตำบลยางหล่อเข้าร่วมโครงการ ณ เทศบาลตำบลยางหล่อ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย และสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12