เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ITA


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
 
02
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ