เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

คำสั่งมอบหมายงาน


คำสั่ง การแบ่งงาน มอยหมายการปฏิบัตหน้าที่ของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลยางหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง การแบ่งงาน มอยหมายการปฏิบัตหน้าที่ของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลยางหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
มอบหมายงาน
มอบหมายงาน
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ