เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ITA


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ