เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA


แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566-2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ