เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่/ปัญหาอุปสรรค/ความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย 66

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่/ปัญหาอุปสรรค/ความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย 66
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ