เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างข้อกำหนดหรือเทศบัญญัติหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างข้อกำหนดหรือเทศบัญญัติหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ