เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


แผนงานการ ดำเนินการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปและปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เก็บขน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนงานการ ดำเนินการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปและปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เก็บขน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ