เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานหรือป้องกันผลกระทบจากการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานหรือป้องกันผลกระทบจากการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ