เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง/แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง/แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ