เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


การบำบัด/กำจัดมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การบำบัด/กำจัดมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ