เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

คำสั่งมอบหมายงาน


คำสั่งเทศบาลย่งหล่อ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาลย่งหล่อ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลย่งหล่อ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ